W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednakŻycie w wolnym Państwie nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinanie drzew na swojej działce obarczone jest kilkoma uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować całkowicie swobodnie w kwestii do drzew.

Prawo regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości

Kwstię wycinania drzewostanu na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde usunięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim albo gminy. Takie zezwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej nieruchomości znajdują się drzewa zapisane w rejestrze zabytków, konieczne jeszcze jest też zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek to za mało do zupełnego załatwienia tej kwestii. Trzeba spełnić jeszcze szereg dodatkowych wymogów, która związane są z dodatkowymi wydatkami. Kwestie formalne mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy formalizm nie będzie można wyciąć bez konsekwencji drzew na własnej posesji. Swawola w tym obszarze jest surowo karana

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne wyjątki. Zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia na wycięcie drzew są następujące instytucje:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są własnością państwową

- Użytkownicy wieczyści

- Posiadacze nieruchomości, które nie posiadają uregulowanego stanu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości uzyska zgodę administracyjną na https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ wycinkę drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo zrealizowaniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia drzew na inny obszar.

Najnowsze artykuły:

Top