Kontakt

Sławomir Tomczak
tel. 603 923 353
Gdańsk Jasień


geodezyjne pomiary
geodezyjne mapy

Usługi geodezyjne

Kiedy potrzebny geodeta 
  • budujesz lub projektujesz dom - trzeba wytyczyć budynek
  • potrzebujesz pomierzyć działkę lub wykonać podział działki
  • chcesz ustalić powierzchnię swojej nieruchomości
  • musisz nanieść nowy budynek na mapę
  • chcesz zlecić inne prace związane z geodezją

Usługi geodezyjne obejmują szeroki wachlarz prac takich jak np. mapy do celów projektowych, tyczenie osi budynków, wskazanie granic, rozgraniczenia działek, podział nieruchomości, inwentaryzacja podwykonawcza przyłączy.

Stałym obszarem działania firmy firmy jest wykonywanie usług geodezyjnych w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji.

Usługi geodezyjne Gdańsk

Geodeta uprawniony w Gdańsku. Obszar działania - województwo pomorskie, Trójmiasto i okolice, biuro - Gdańsk Jasień. Usługi geodezyjne w Trójmieście i okolicach Gdańska. Woj. pomorskie - geodeci w Gdańsku - S. Tomczak, Krzysztof Bąbol. Realizujemy różne prace geodezyjne, m.in.: podziały działek, mapy pod projekt, wytyczenie budynku, podziały działek, obsługę inwestycji budowlanych, inwentaryzację powykonawcza budynków, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, wytyczenia budynków różnego typu, mapy numeryczne, inwentaryzacja przyłączy, obsługa inwestycji, pomiary gdańsk, rozgraniczenia, prace realizacyjne, uzgodnienia, wypisy, wyrysy i inne dokumenty. Biuro w Gdańsku.